Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania został ustanowiony przez Chrystusa, który ukazał się swoim Apostołom wieczorem w dniu Paschy i skierował do nich słowa:
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,19).
Jezus ustanowił ten sakrament dla nas – swojego Nowego Ludu – Kościoła, abyśmy mogli do niego powracać, kiedy oddalimy się przez popełnienie grzechów.
Klęcząc u kratki konfesjonału musimy pamiętać, że kapłan jest tylko narzędziem w rękach miłosiernego Boga – Ojca – który nas kocha, który cieszy się z naszej spowiedzi, który czeka na nas i chce nam przebaczyć.

Warunki Sakramentu Pokuty:

1. Rachunek sumienia.

2. Żal za grzechy.

3. Mocne postanowienie poprawy.

4. Spowiedź szczera.

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

W naszej parafii do sakramentu pokuty i pojednania możesz przystąpić w tygodniu 15 min przed Mszą Świętą w niedzielę podczas każdej Mszy Świętej.
Chrystus czeka- nie przegap tego!