Procesja BOŻEGO CIAŁA >> ważne ogłoszenie kliknij

KOMUNIKAT

Warszawa, 3 czerwca 2020 rok

Wielebni Księża Proboszczowie
Parafii i Ośrodków duszpasterskich DW-P,

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, zalecam, aby Księża Proboszczowie zorganizowali procesję Bożego Ciała do czterech ołtarzy na terenie przykościelnym. Nie powinny one odbywać się między parafiami.

Przygotowanie uroczystości i przebieg liturgii wymagają zachowania wszystkich zaleceń sanitarnych (dystans społeczny oraz zasłanianie twarzy).

Usilnie zachęcam, aby w tym dniu umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu

w formie prywatnej.

Na godne i radosne przeżycie Uroczystości Bożego Ciała z serca błogosławię.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski
niach.


 

W związku z rozporządzeniem Ks. Bp. tegoroczna procesja Bożego Ciała odbędzie się na terenie przykościelnym wokół Kościoła. Zwracam się z uprzejmą prośbą, aby ołtarze w tym roku zostały przygotowane:
I – ołtarz przez mieszkańców Lubomina, II – przez strażaków, III i IV – przez mieszkańców Wólki Czarnińskiej, (może być w/g podziału kolędowego np. III – ołtarz Wólka Czarnińska wieś, a IV – ołtarz Wólka Czarnińska kolonie ). Bardziej szczegółowe informacje zostaną podane w niedzielnych ogłoszeniach.